Chuyên mục: Lịch Sát hạch lái xe

Thông Báo Lịch Thi Tháng 6/2024

Danh sách Tốt Nghiệp Ô Tô ngày 04.06.2024. Danh sách Sát hạch Ô Tô ngày...

Thông Báo Lịch Thi Tháng 5/2024

Danh sách Sát hạch Ô Tô ngày 17.05.2024. Danh sách học viên dự thi sát...

Thông Báo Lịch Thi Tháng 4/2024

Danh sách học viên dự thi sát hạch hạng A1 ngày 11.04.2024 Danh sách học...

Thông Báo Lịch Thi Tháng 3/2024

Danh sách học viên dự thi sát hạch hạng A1 ngày 13.03 Danh sách học...

Lịch thi tháng 01/2024

LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE THÁNG 01 NĂM 2024

Lịch thi tháng 12/2023

Bấm xem danh sách học viên thi Sát Hạch Hạng A1 ngày 13/12/2023 Bấm xem...