5/5 - (1000 bình chọn)

Danh sách Sát hạch Ô Tô ngày 16/07/2024.

Danh sách học viên dự thi sát hạch hạng A1 ngày 24/07/2024

Danh sách Tốt Nghiệp Ô Tô ngày 30/07/2024.

TTHạng/KhóaNgày Thi Tốt NghiệpNgày thi sát hạch
1B2K12326/06/2024Thứ Tư16/07/2024Thứ Ba
2B2K124 +VR26/06/2024Thứ Tư16/07/2024Thứ Ba
3B11K2130/07/2024Thứ Ba
4B2K12530/07/2024Thứ Ba
5A1K96 +VR24/07/2024Thứ Tư