PHẦN MỀM ÔN TẬP MÔ PHỎNG 120 TÌNH HUỐNG GIAO THÔNG CÀI TRÊN MÁY TÍNH  V2.0.0

[bản Build 20140115]

Phần Mềm Ôn Tập Mô Phỏng Giao Thông Cài Trên Máy Pc (phiên Bản V2.0.0 Mới Nhất)
Phần Mềm Ôn Tập Mô Phỏng Giao Thông Cài Trên Máy Pc (phiên Bản V2.0.0 Mới Nhất)

Đối với các máy đời cũ bị lỗi video chạy chậm thì chép file sau vào thư mục cài đặt:

Password (nếu có): mophonggiaothong2024

Ngày bắt đầu áp dụng để thi sát hạch lái xe: từ 15/02/2024

Phần Mềm Ôn Tập Mô Phỏng Giao Thông Cài Trên Máy Pc (phiên Bản V2.0.0 Mới Nhất)
Phần Mềm Ôn Tập Mô Phỏng Giao Thông Cài Trên Máy Pc (phiên Bản V2.0.0 Mới Nhất)

Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Phần Mềm Ôn Tập Mô Phỏng Giao Thông Cài Trên Máy Pc (phiên Bản V2.0.0 Mới Nhất)
Phần Mềm Ôn Tập Mô Phỏng Giao Thông Cài Trên Máy Pc (phiên Bản V2.0.0 Mới Nhất)

Những thay đổi so với các phiên bản trước

Phần Mềm Ôn Tập Mô Phỏng Giao Thông V2.0.0 (mới Nhất) đào Tạo Lái Xe
Phần Mềm Ôn Tập Mô Phỏng Giao Thông V2.0.0 (mới Nhất) đào Tạo Lái Xe
Phần Mềm Ôn Tập Mô Phỏng Giao Thông V2.0.0 (mới Nhất) đào Tạo Lái Xe
Phần Mềm Ôn Tập Mô Phỏng Giao Thông V2.0.0 (mới Nhất) đào Tạo Lái Xe
Phần Mềm Ôn Tập Mô Phỏng Giao Thông V2.0.0 (mới Nhất) đào Tạo Lái Xe
Phần Mềm Ôn Tập Mô Phỏng Giao Thông V2.0.0 (mới Nhất) đào Tạo Lái Xe

Điều chỉnh đồ họa các tình huống: 
– Đồ họa lại một số tình huống để nâng cao chất lượng hình ảnh, giúp người học dễ quan sát, nhận biết (19 tình huống)
– Đồ họa lại 12 video tình huống thực tế (ảnh mờ, độ phân giải thấp) thành clip 3D để đồng nhất, nâng cao chất lượng video, giúp người học nhận diện tình huống dễ hơn
– Kéo dài mốc thời gian chấm điểm (mốc 5đ, mốc 0đ) để giúp người học dễ nhận biết, dễ xử lý tình huống so với phần mềm trước
Thay đổi thêm 3 tính năng
–    Bổ sung và hiển thị tên tình huống khi play video để gợi nhớ
–    Bổ sung các nút cho phép chuyển sang các tình huống Trước/Sau và Hiển thị thanh và cờ chấm điểm cho từng tình huống
–    Phần THI THỬ được thiết kế giao diện như khi sát hạch để học viên làm quen

5/5 - (100 bình chọn)
Facebook 7h30 - 17h00
Zalo 7h30 - 17h00
Gọi ngay
0966505148 7h30 - 17h00
Home